Absolwent studiów I stopnia na Wydziale Ekonomii UEP, na kierunku ekonomia, specjalność Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji (2012-2015, zakończone pracą licencjacką o możliwościach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej) oraz studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania UEP, na kierunku zarządzanie, specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwami (2015-2017, zakończone pracą magisterską poruszającą zagadnienie wizerunku myśliwych w Polsce). 


Pełnione funkcje
Wiceprzewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w kadencji 2013-2014
Problematyka badawcza
  • Rynek rozrywki elektronicznej
  • Kształtowanie wizerunku w Internecie
  • Informatyzacja procesów biznesowych
Dydaktyka
  • Zarządzanie marką
  • Zachowania nabywców
Publikacje
Determinanty sukcesu polskiej marki na rynku międzynarodowym na przykładzie spółki CD PROJEKT S.A. - konferencja Strefa Młodego Naukowca 2017 (publikacja w przygotowaniu)
Hobby 
  • Turystyka górska
  • Łowiectwo
  • Leśnictwo
  • Literatura fantastyczna