Wykształcenie 
  • 1996-2001 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Specjalność Handel i Marketing 
Doświadczenie zawodowe
Wrzesień 2002 - Katedra Marketingu Produktu 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Podstawy marketingu, Planowanie marketingowe, Zachowania uczestników rynku, Marketing strategiczny. 

Charakterystyka działalności naukowo - badawczej
Praca magisterska:
"Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa na przykładzie Augusto sp. z o.o." 

Zainteresowania pozanaukowe
Turystyka górska, psychologia, irracjonalne zachowania ludzi.