Pełnione funkcje i stanowiska:

 • Adiunkt w Katedrze Strategii Marketingowych
 • Kierownik studiów podyplomowych „Marketing Strategiczny na Rynku Farmaceutycznym”
 • Redaktor czasopisma naukowego “Świat Marketingu” 
 • Członkini Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu oraz Eurasia Business and Economic Society
 • Recenzentka czasopisma „e-mentor” oraz Journal of Internet Marketing and Advertising

Problematyka badawcza:
W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniach związanych z:
 • zachowaniami informacyjnymi konsumentów, 
 • komunikacją marketingową w przestrzeni wirtualnej,
 • digitalizacją rynków w kontekście działań marketingowych organizacji,
 • zachowaniami nabywców w kontekście dobrobytu,
 • marketingiem strategicznym na rynku farmaceutycznym,
 • komunikacją wewnętrzną w organizacji.

Działalność dydaktyczna:

Prowadzone zajęcia:
 • strategie marketingowe,
 • marketing wartości,
 • public relations,
 • public relations w języku angielskim.
Tematyka seminariów:
 • Komunikacja marketingowa w przestrzeni wirtualnej 
 • Zachowania informacyjne konsumentów
 • Kształtowanie wizerunku
 • Zarządzanie marką

Wybrane publikacje:
 • Rogala Anna: Information Behaviors of Modern Consumers: The Case of Polish Food Market, w: Eurasian Business Perspectives. Proceedings of the 23rd Eurasia Business and Economics Society Conference / Bilgin Mehmet Huseyin [i in.] (red.), Eurasian Studies in Business and Economics, vol. 13/2, 2020, ISBN 978-3-030-40160-3, ss. 261-273
 • Jerzyk Ewa, Nestorowicz Renata, Rogala Anna [i in.]: Consumers’ Ecological Attitudes and Visual Perception of Marking Used on the Food Packaging, w: Eurasian Business Perspectives. Proceedings of the 23rd Eurasia Business and Economics Society Conference / Bilgin Mehmet Huseyin [i in.] (red.), Eurasian Studies in Business and Economics, vol. 13/2, 2020, ISBN 978-3-030-40160-3, ss. 227-237
 • Nestorowicz Renata, Rogala Anna, Jerzyk Ewa [i in.]: Demographic Determinants of Consumer Ethnocentrism on the Food Market in Poland, w: Eurasian Business Perspectives. Proceedings of the 23rd Eurasia Business and Economics Society Conference / Bilgin Mehmet Huseyin [i in.] (red.), Eurasian Studies in Business and Economics, vol. 13/2, 2020, ISBN 978-3-030-40160-3, ss. 251-260
 • Rogala Anna: Specyfika zachowań informacyjnych konsumentów w kontekście zdrowia i ich konsekwencje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej na rynku farmaceutycznym, w:  Handel Wewnętrzny, nr 1 (372), 2018, ss. 309-322
 • Pilarczyk Bogna, Rogala Anna: Wykorzystanie aplikacji mobilnych jako formy wirtualnej komunikacji z pacjentem, w: Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 6, nr 5, 2018, ss. 69-89, DOI:10.18559/SOEP.2018.5.6
 • Jerzyk Ewa, Nestorowicz Renata, Rogala Anna: Użyteczność neuromarketingu w badaniach postaw etnocentrycznych konsumentów żywności, w: Marketing i Zarządzanie, nr 3 (53) , 2018, ss. 75-85, DOI:10.18276/miz.2018.53-07
 • Rogala Anna: Komunikacja marketingowa w społeczeństwie sieci - ewolucja czy rewolucja?, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. XVIII, nr 4, cz. 2, 2017, ss. 327-339
 • Pilarczyk Bogna, Rogala Anna: Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji marketingowej w pracy przedstawiciela medycznego, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. XVIII, nr 8, cz. 1, 2017, ss. 317-328
 • Rogala Anna, Białowąs Sylwester: Communication in Organizational Environments. Functions, Determinants and Areas of Influence, 2016, Palgrave Macmillan , ISBN 978-1-137-54703-3, [978-1-137-54701-9], 279 s., DOI:10.1057/978-1-137-54703-3

Pełen opis i teksty publikacji pod adresem:

Projekty badawcze:
 • Digitalizacja na rynku żywności a kształtowanie postaw konsumentów wobec zrównoważonej konsumpcji – projekt w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (2020 – 2021)
 • Inteligentne Autonomiczne Środowisko - projekt badawczy B+R realizowany w ramach grantu NCBiR POIR.01.01.01-00-1229/17 (2018 – 2021)
 • Wpływ wsparcia gospodarstw ekologicznych, pozyskiwanego w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zwiększanie podaży żywności ekologicznej – projekt badawczy współfinansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2019)
 • Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej – projekt badawczy współfinansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2016)
 • Skuteczność wewnętrznych form komunikacji marketingowej stosowanych w przedsiębiorstwie – grant NCN PRELUDIUM 2 nr 2011/03/N/HS4/00701

Zainteresowania:

W wolnym czasie zapalony kibic piłki nożnej, wielbicielka tańca, sudoku, eksperymentów kulinarnych i nieformalnych spotkań z przyjaciółmi.