Uczymy już od 35 003 dni
Pracownicy

dr hab. inż. Wojciech Zmudziński, prof. UEP

Kierownik Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Żywności
Wykształcenie
 • 1989 - 1994 magister inżynier towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa
 • wrzesień 2002 doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa
 • październik 2013 doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa
Stopień naukowy
doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa,
inżynier

Funkcje pełnione na UEP i poza Uczelnią
 • kierownik Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Żywności
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych
 • członek Zespołu ds. przygotowania studiów inżynierskich w j. angielskim Product & Process Management - Environment & Technology in Business
 • Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego na UEP
 • członek zarządu Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
 • Sekretarz Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
 • członek Komisji Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości przy O/PAN w Poznaniu
 • członek Zespołu ds. aktualizacji ryzyka na stanowiskach pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym


 • członek Komisji Rektorskiej ds. Nagród Rektora dla Nauczycieli Akademickich


Zainteresowania naukowe
zastosowanie procesów fotokatalitycznych w towaroznawstwie i ochronie środowiska; wpływ nawyków żywieniowych na dostępność  mikro- i makroelementów

Dorobek naukowy
przeglądaj dorobek naukowy pracownika TU.

Zainteresowania pozanaukowe
filatelistyka, modelarstwo lotnicze i kolejowe


stanowisko  

kierownik katedry

profesor UEP

mail

wojciech.zmudzinski@ue.poznan.pl

telefon

61 639 27 51

pokój

budynek A, parter, pok. 09