1. Wykształcenie / Formation
2010 tytuł profesora nauk ekonomicznych
1996 doktor habilitowany nauk chemicznych, profesor nadzwyczajny UE
1983-1984 postdoctoral research fellow, Department of Chemistry, Marquette University, Milwaukee (WI, USA)
1981 doktor nauk chemicznych
1974 magister nauk chemicznych

.2. Pełnione funkcje
w instytucjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym
Functions performed in institutions on a national and international level

 • Komisja Europejska, expert for ETV (Environmental Technology Verification) Technical Groups
 • IGWT (International Society of Commodity Science and Technology) – członek zarządu
 • Komisja Nauk Towaroznawczych/Nauk o Jakości przy Oddziale PAN w Poznaniu; członek
 • Członek Komitetu Naukowego czasopism naukowych: Sustainability, Studia Commercialia Bratislavensia, Nauki Inżynierskie i Technologie,  Towary i rynki
 • Członek Editorial Advisory Board czasopism: International Journal of Economic Practices and Theories, Logistyka odzysku
 • Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore 13/B5-Scienze merceologiche; ekspert zagraniczny
 • Członek: PTT (Polskie Towarzystwo Towaroznawcze), PTCh (Polskie Towarzystwo Chemiczne), Stowarzyszenie TOP500 Innovators

3. Charakterystyka działalności naukowo - badawczej
Characteristics of scientific - research
· ocena oddziaływań wyrobów na środowisko (ocena wpływu i interpretacja cyklu zycia - LCA, ISO 14040)
· etykietowanie środowiskowe wyrobów (ekolabeling, normy ISO 14020)
· aktywne opakowania (regulatory atmosfery w opakowaniach, pochłaniacze tlenu)
· biodegradowalne nanokompozyty
· problematyka zagospodarowania odpadów w świetle norm ISO 14000
· recykling tworzyw sztucznych
· włączanie aspektów środowiskowych do normalizacji wyrobów
· relacje projektowanie-produkcja-ochrona środowiska
· powiązanie ekologii z innowacjami
· ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie ekologii

4. Dorobek naukowy dostępny jest tutaj
Scientific achievements are available here

Wybrane publikacje / Selected publications

Zestawienie publikacji w czasopismach indeksowanych JRC (od 2012 roku) / List of publications in JRC indexed journals (since 2012):

- Foltynowicz Z., Polymer packaging materials – friend or foe of the Circular Economy, Polimery, 65(1), 3-7, 2020, DOI:dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.1.
- Ligaj Marta, Tichoniuk Mariusz, Cierpiszewski Ryszard, Foltynowicz Zenon , Efficiency of Novel Antimicrobial Coating Based on Iron Nanoparticles for Dairy Products’ Packaging, Coatings, 10(2), nr 156, 2020, ss. 1-15, DOI:10.3390/coatings10020156.
- Muradin, M. and Foltynowicz, Z., 2019. The Circular Economy in the Standardized Management System. Amfiteatru Economic, 21 (special issue no.13), p.871-883, DOI:10.24818/EA/2019/S13/871.

- Katarzyna Joachimiak-Lechman, Jakub Grygiel, Zenon Foltynowicz, 2019, Wpływ na środowisko i koszty środowiskowe produkcji aluminiowych tłoków do silników spalinowych, W: R. Solerno-Kochan (red.) Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, s.52-62, ISBN: 978-83-7789-592-4.
- Cierpiszewski Ryszard, Foltynowicz Zenon: Rozwój inteligentnych opakowań na podstawie krajobrazu patentowego, w: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości / Cholewa-Wójcik Agnieszka, Kawecka Agnieszka (red.),Towaroznawstwo w badaniach i praktyce, 2019, ISBN 978-83-7789-596-2, ss. 150-161. 
- Olszewska Joanna, Kozak Wojciech, Foltynowicz Zenon: Rozwój pochłaniacza tlenu ZEVIFOS, w: Current Trends in Quality Science - Quality and Innovation of Non-Food Products / Wojciechowska Patrycja, Michocka Katarzyna (red.), 2019, ISBN 978-83-7789-589-4, ss. 155-168.
-  Foltynowicz, Z., Łuczak, B., Bariery patentowania w opinii patentujących pracowników uczelni Poznania, w: R.I. Zalewski (red.) Rola towaroznawstwa w strategii odpowiedzialnego rozwoju, Komisja Nauk Towaroznawczych PAN Oddz. Poznań, 2019, ISBN 83-922540-8-2 , str. 47-54.
- Foltynowicz Z., Co Poznań i inne samorządy mogą zaczerpnąć od swoich miast partnerskich w zakresie wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego? 10. Międzynarodowa konferencja SELEKTYWNA ZBIÓRKA, SEGREGACJA I RECYKLING ODPADÓW Poznań, 5-7.02.2019, str. 90-97, lSBN 978-83-64816 -64.
- Caputo D., Paiano A., Foltynowicz Z., Corporate Social Responsibility for Industry 4.0 on the examples of the Italian company operating in Poland In: Pleșea, D., Vasiliu, C., Pamfilie, R., Dinu, V., Tăchiciu, L. and Olaru, M. (eds.) Fifth BASIQ International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption. Bari, Italy, 30-31 May 2019. Bucharest: Editura ASE, 152-159; ISSN 2457-483X ISSN-L 2457-483X https://basiq.ro/wp-content/uploads/2019/06/BASIQ-2019-Conference-proceedings.pdf
- Jakub Grygiel, Katarzyna Joachimiak-Lechman, Zenon Foltynowicz, Application of environmental assesment in automotive industry, In: Pleșea, D., Vasiliu, C., Pamfilie, R., Dinu, V., Tăchiciu, L. and Olaru, M. (eds.) Fifth BASIQ International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption. Bari, Italy, 30-31 May 2019. Bucharest: Editura ASE, 328-336

- Foltynowicz, Z., 2018, Nanoiron-Based Composite Oxygen Scavengers for Food Packaging, in: Cirillo, G., Kozlowski, M. A., and Spizzirri U. G., (eds.) Composites Materials for Food Packaging, Scrivener Publishing LLC, Beverly, MA, USA, p. 209–234; ISBN 978-1-119-16020-5.

- Goliński T., Foltynowicz, Z., Valuation of Ecosystem Services for Implementing Innovative Clean Technology, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 27, No. 4 (2018), 1513-1521, DOI: 10.15244/pjoes/77097.

Foltynowicz, Z., Bardenshtein, B., Sängerlaub, S., Antvorskov, H., Kozak, W., 2017, Nanoscale, zero valent iron particles for application as oxygen scavenger in food packaging, Food Packaging and Shelf Life 11, pp. 74–83, DOI:10.1016/j.fpsl.2017.01.003.

- Muradin M., Foltynowicz Z., Potential for Producing Biogas from Agricultural Waste in Rural Plants in Poland, Sustainability 2014, 6, 5065-5074.

- Bogdan Czajka, Zenon Foltynowicz, Leszek Wachowski, A Study of Influence of Selected Transition Metals on the Solid State Reactivity in a Fe-KClO4 Mixture, Central European Journal of Energetic Materials 06/2014 11(2):271-283.

- Wojciechowska P., Foltynowicz Z., Nowicki M., Synthesis and Characterization of Modified Cellulose Acetate Propionate Nanocomposites via Sol-Gel Process / -  Spectroscopy –an International Journal 2013 nr 2013 - s.1-8.

- Wojciechowska P., Foltynowicz Z., Nowicki M., Cellulose acetate butyrate nanocomposites synthesized via sol gel method
Polimery 2013 nr 7-8, pp. 543-549.

- Akesson Dan, Foltynowicz Zenon, Christeen Jonas, Skrifvars Mikael, Products obtained from decomposition of glass fiber-reinforced composites using microwave pyrolysis , Polimery 2013 nr 7-8 -. s. 543-549.

- Foltynowicz Z, Gwiazdowska D, Rodewald D, Nowaczyk A, Filipiak M. Antimicrobial Properties of Socks Protected with Silver Nanoparticles. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 5(101): 91-96; http://fibtex.lodz.pl/artykul994.html

- Dan Åkesson, Ramesh Krishnamoorthi, Zenon Foltynowicz, Jonas Christéen, Adib Kalantar, Mikael Skrifvars, Glass Fibres Recovered by Microwave Pyrolysis as a Reinforcement for Polypropylene, Polymers & Polymer Composites, Vol. 21, No. 6, 2013.

Foltynowicz Zenon, Akesson Dan, Christeen Jonas, Skrifvars Mikael, Microwave pyrolysis as a method of recycling glass fibre from used blades of wind turbines, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2012, 17, 1136-1142.


Rozdziały w monografii / Chapters in monographs:

Foltynowicz, Z., Łuczak, B., 2017, Motivations to pursue patents among staff of Poznań Universities w: Alina Matuszak-Flejszman, Katarzyna Joachimiak-Lechman (red.), Current Trends in Commodity Science : Selected Aspects of Organization, Product and Process Management, Faculty of Commodity Science, Poznan University of Economics & Business, Poznań, s. 159-169.
- Grygiel, J., Joachimiak-Lechman, K., Foltynowicz, Z., 2017, Life Cycle Assessment in Automotive Application w: Mariusz Tichoniuk (red.), Current trends in Commodity Science : Non-Food Products Quality and Safety, Faculty of Commodity Science, Poznan University of Economics & Business, Poznań, s. 178-194.
- Muradin, M., Maciupa, M., Bocianowski, R., Foltynowicz Z., 2017, The state of different types of renewable energy sources in Poland in BASIQ International Conference: New Trends in Sustainable Business and Consumption - 2017, edited by R.Pamfilie, V. Dinu, L. Tăchiciu, D. Pleșea, C. Vasiliu, Proceedings of BASIQ Vol. 01, 453 – 462, 2017, ISSN 2457 – 483X.
Foltynowicz, Z., 2016, The sustainable commodity and products for circular economy w: Sabka Pahsova (red.), Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium, Publishing house "Science and Economics", Warna, s. 83-88.
- Szulczewska-Remi, A., Foltynowicz, Z., 2016, Options for Financing Eco-Innovation Available to Enterprises w: Adam Nalepka, Anna Ujwary-Gil (red.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition And Growing Customers’ Demands, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, s. 185-202.
- Tichoniuk, M., Foltynowicz, Z., 2016, Managing an Organization in the Aspects of Sustainable Development w: Alfred Błaszczyk (red.), Product and Process Management - Environmental and Technology in Business, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Poznań, s. 13-39.

- Foltynowicz Zenon, Stróżyk Katarzyna, Europa bez odpadów, w Kompleksowe Zarzadzanie Gospodarką Odpadami, Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Manczarskiego,  Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2015, s. 25-36, ISBN: 978-83-89696-87-8

Pietras P., Foltynowicz Z., Maciejewski H., Fiedorow R., The Effect of the Modification of Silica-Gelatin Hybrid Systems on The Properties of Some Paper Products In: Materials science and engineering. Volume 2. Physiochemical Concepts, Properties, and Treatments;  Zaikov G. E.,  Haghi A. K., Kłodzińska E., (Eds.) Apple Academic Press, Toronto, New Jersey; CRC Press, a member of Taylor & Francis Group,  Chapter 5,  pp.77 – 93, 2014

Zenon Foltynowicz, Product innovation management via patent Landscape, in. Commodity Science in Research and Practice - Innovations in product development and packaging, ed. A. Cholewa Wójcik, A. Kawecka, Polish Society of Commodity Science, Cracow, 2014, 19-31, ISBN: 978-83-938909-2-7.

Foltynowicz Zenon, Golinski Tomasz, Szulczewska - Remi Aleksandra, Research Commercialization – from Idea to Profit In: Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Trade, International Business and Tourism, „Application of Knowledge in Process of Business Dynamization in Central Europe“. Bratislava: Publisher Ekonóm, University of Economics in Bratislava, 2014, pp. 124-134, ISBN 978-80-225-399-1.

Zenon Foltynowicz, Marta Mancewicz, Anna Lewandowska, Emilia Den Boer. Ocena wybranych aspektów ekologicznych (LCA) różnych modeli gospodarki odpadami dla Kalisza,  W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. / pod red. P. Manczarskiego, Poznań - Stare Jabłonki : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2013,  S. 283-306. ISBN: 978-83-89696-46-0.

- Andrzej Sobolak, Emilia Den Boer, Zenon Foltynowicz, Odpady wytwarza gospodarstwo domowe a nie mieszkaniec - analiza porównawcza różnych modeli naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. / pod red. P. Manczarskiego  Poznań - Stare Jabłonki : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2013,  S. 323-342. ISBN: 978-83-89696-46-0.

- Witczak J., Foltynowicz Z., 2013, Przyczyny i skutki powstawania odpadów żywnościowych. W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. / pod red. P. Manczarskiego  Poznań - Stare Jabłonki : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2013, s. 691-708, ISBN: 978-83-89696-46-0.


PATENTY (od 2000 roku) / Patents (since 2000)

1. Z. Foltynowicz, B. Marciniec, Nowe allilosilany oraz sposób otrzymywania allilosilanów, Patent PL 178759, 06. 12. 1999, WUP 06/2000

2. Z. Foltynowicz, B. Marciniec,Nowe allilosilany oraz sposób otrzymywania allilosilanów, Patent PL 178759, 30.06.2000, WUP 06/2000

3. Z. Foltynowicz, B. Marciniec,1-(metylo,alkoksysililo)-1-alkeny oraz sposób otrzymywania 1-(metylo, alkoksysililo)-1-alkenów. Patent PL 178758,  30.06.2000, WUP 06/2000.

4. Z. Foltynowicz, B. Marciniec,  Nowe 1-(metylo,etoksysililo)-1-alkeny oraz sposób otrzymy wania 1-(metylo, etoksysililo)-1-alkenów,

Patent PL 179892,  30.11.2000, WUP 11/2000

5. B.Marciniec, Z. Foltynowicz,Sposób otrzymywania propylotrichlorosilan, Patent PL 185355,  2003

6. Z. Foltynowicz,  A. Korzeniowski, A. Choroszko,Sposób chemicznej degradacji  politereftalanu etylenu,Patent  PL 186715, 31.07.2003.

7. B. Marciniec, Z. Foltynowicz,  Chęciński, Sposób otrzymywania propylotrichlorosilanu, Patent PL 185355, 30.04.2003.

8. Z.Foltynowicz, W. Urbaniak, Sposób otrzymywania nanocząsteczek metali zdyspergowanych w matrycy nieorganicznej, Patent PL 190289, 30.11.2005.

9. Z. Foltynowicz, W. Kozak, W. Urbaniak,Adsorbent tlenu oraz sposób wytwarzania adsorbentu tlenu.Patent PL 193082 (31.01.2007)

10. W. Urbaniak, Z. Foltynowicz, Sposób kontrolowanej regulacji chłonności plastyfikatorów przez mineralne napełniacze tworzyw sztucznych, 

Patent PL 201091(2009)

11. W. Urbaniak, Z. Foltynowicz, Sposób kontrolowanej regulacji chłonności plastyfikatorów przez mineralne napełniacze tworzyw sztucznych, Patent  PL 200429 (2009)

12. P. Wojciechowska, Z. Foltynowicz, Nanokompozyty polimerowe na bazie pochodnych celulozy i sposób ich wytwarzania    Patent  PL 209829 (2011)

13. E. Frydrych, S. Kowalak, Z. Foltynowicz, Niemetaliczny pochłaniacz tlenu, Patent PL 215298; 2013-04-25

14. Z.Foltynowicz, W. Kozak, J. Stoińska, M. Urbańska, Sposób wytwarzania nanożelaza oraz zastosowanie nanożelaza wytworzonego tym sposobem do pochłaniania tlenu w opakowaniach oraz w pochłaniaczach tlenu P.393511 (24.05. 2017)
15. Z.Foltynowicz, W. Kozak, J. Stoińska, M. Urbańska, Sposób wytwarzania nanożelaza oraz zastosowanie nanożelaza do pochłaniania tlenu w opakowaniach i do pochłaniaczy tlenu P.393512 (06.07. 2017)
16. Foltynowicz Z., Kozak W., Stoińska J., Urbańska M., Muc K., Forysiak A. Kublicka K.,Nanoiron based oxygen scavengers, Japonia, Patent nr JP6093713 (2017)

 

Zgłoszenie patentowe / Patent Application

A.  krajowe

1. Z. Foltynowicz, W. Kozak, J. Stoińska, M. Urbańska, K. Muc, K.Kublicka Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu, P.397499 (2011).
2. Foltynowicz Z., Urbaniak W., Piszczek K., Marks D., Zajchowski S., Tomaszewska J., "Sposób recyklingu włókna szklanego z kompozytów polimerowo-szklanych", zgłoszenie pat. P.403316 (27.03.2013).
3. Foltynowicz Z., Urbaniak W., Piszczek K., Marks D., Zajchowski S., Tomaszewska J., "Modyfikowane włókno szklane i sposób jego otrzymywania", zgłoszenie pat. P.403318 (27.03.2013).

 

B. międzynarodowe

1. Z. Foltynowicz, W. Kozak, J. Stoińska, M. Urbańska, K. Muc, K.Kublicka, Nanoiron based oxygen scavengers
PCT/PL2011/050055 (2011).
2. Nanoiron-based oxygen scavengers A1 / Foltynowicz Zenon, Kozak Wojciech, Stoińska Joanna, Zawadzka Marta, Urbańska Marta, Muc Karol, Forysiak Anna, Kublicka Katarzyna. - Genewa : , WO2012091587A1, 2012; WO2012091587A4 (05.07.2012).
3. Foltynowicz Zenon, Kozak Wojciech. Nanoiron based oxygen scavengers Japan / - Tokio : , 2013 Japonia, nr 100088616; JP2014506301-W.
4. Nanoiron-based oxygen scavengers EPO / Foltynowicz Zenon, Kozak Wojciech, Stoińska Joanna, Urbańska Marta, Muc Karol, Dominiak Anna, Kublicka Katarzyna. - Monachium : , 2013. 11819028.9-1353; EP2658666A1.
5. Nanoiron-based oxygen scavengers Israel / Foltynowicz Zenon, Kozak Wojciech. - Tel-Aviv, 2013, nr 227146.
6. Nanoiron-based oxygen scavengers USA / Foltynowicz Zenon, Kozak Wojciech, Stoińska Joanna, Urbańska Marta, Muc Karol, Dominiak Anna, Kublicka Katarzyna. - Alexandria : , 2013 USA, 2013, zgłoszenie nr 13977486.; numer publikacji US2014004232A1.


5. Promotorstwo doktorantów / Doctorates' promoter
 1. Sławomir Kempka "Uwarunkowania systemu logistycznego w procesach zaopatrzenia wojska" 2003 (recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Wasylko AON oraz prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski AE Poznań)
 2. Anna Lewandowska "Środowiskowa ocena cyklu życia produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych" 2004 (recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos Politechnika Poznańska oraz prof. dr hab. Bogdan Sojkin AE Poznań)
 3. Wojciech Kozak "Kompozyty żelazo / silikon jako pochłaniacze tlenu w opakowaniach produktów spożywczych" 2005 (recenzenci: dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, prof. nadzw. AE Kraków oraz prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski AE
 4. Kinga Besser-Reguła "Zapach jako determinanta wyboru w procesie zakupu wykładzin" 2005 (recenzenci: Maciej Urbaniak dr hab. prof. nadzw. Uniwersytet Łódzki orazdr hab. Ryszard Cierpiszewski AE Poznań)
 5. Patrycja Jakubiak "Wpływ modyfikacji nanokompozytów na bazie pochodnych celulozy na ich właściwości użytkowe" 2008 (recenzenci: dr hab. inż. Hieronim Maciejewski, prof. nadzw. UAM oraz dr hab. Ryszard Cierpiszewski AE Poznań)
 6. Emilia Frydrych "Towaroznawcze aspekty pochłaniaczy tlenu na bazie sit molekularnych i wybranych substancji organicznych" 2008 (recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Fiedorow UAM oraz prof. dr hab. Florian Domka AE Poznań)
 7. Renata Kaps "Comparative environmental evalution of plastic waste managment at national level on example of polish and austrian systems" 2009 (recenzenci: prof. zw. dr hab. Ryszard Zieliński AE Poznań oraz dr hab. inż. Marek Kozłowski prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej)
 8. Tomasz Alankiewicz "Skuteczność funkcjonowania gospodarki odpadami na przykładzie jednostek samorządowych województwa poznańskiego" 2009 (recenzenci: dr hab. Andrzej Mizgajski prof. nadzw. UAM oraz prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski UEP)
 9. Marta Mancewicz "Ekologiczne i ekonomiczno-społeczne aspekty modyfikacji systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Kaliszu" 2013 (recenzentki: dr hab. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP oraz dr hab. Joanna Kulczycka Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN)
 10. Dorota Rodewald,  "Ocena trwałości mikrobiologicznej preparatów kosmetycznych w opakowaniach polimerowych modyfikowanych nanosrebrem", 2014 (recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot, prof. zw. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz prof. dr hab. Marian Sułek, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie
 11. Julia Maria Gościańska-Łowińska, "Postrzeganie efektywności energetycznej jako projakościowego wyróżnika gospodarstw rolnych na  terenie Wielkopolski", 2015 (recenzenci: dr hab. inż. Marta Gollinger-Tarajko, prof. nadzw. UEK Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie oraz dr hab. inż. Katarzyna Ewa Wybieralska, prof. nadzw. UEP
 12. Tomasz Goliński, Uwarunkowania wdrożenia innowacyjnej technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii na terenach cennych przyrodniczo, 2016 (recenzenci: dr hab. B. Borycka , UTH Radom, prof. dr hab. W. Poczta, UP Poznan)
 13. Magdalena Muradin, Ekologiczne i ekonomiczne determinanty funkcjonowania biogazowni rolniczych, 2018 (promotor pomocniczy dr inż. J.Witczak, UEP; recenzenci: dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH w Krakowie; dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, prof. nadzw. PCz
6. Promotorstwo magistrantów
List of diploma theses can be downloaded here
Spis prac magisterskich i innych prof. dr hab. Zenona Foltynowicza można pobrać tutaj.