Aktualności

Rozstrzygnięcie Konkursu o przyznanie stypendium doktoranckiego w ramach Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

mgr inż. Klaudia Młoda-Brylewska, doktorantka III roku studiów stacjonarnych III stopnia, uruchomionych na Wydziale Towaroznawstwa, realizująca pracę doktorską w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości, pod opieką naukową dr hab inż. Krzysztofa Melskiego, prof UEP otrzymała stypendium doktoranckie w ramach Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem Programu jest zachęcenie wybitnych doktorantów do rozwoju naukowego, pogłębiania wiedzy, a tym samym przyczynienie się do rozwoju młodego pokolenia naukowców w Polsce.

Program zakłada współpracę badawczą i rozwojową stypendystów (powiązaną z tematem rozprawy doktorskiej), ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce. Współpraca musi stanowić istotny element pracy naukowej a jej efekty muszą prowadzić do nowych, zmienionych lub ulepszonych rozwiązań mających zastosowanie w działalności wybranej organizacji, trzeciego sektora (sektora organizacji pozarządowych) i/lub w sferze działań obywatelskich.