Pracownicy

dr hab. Alfred Błaszczyk, prof. UEP

Profesor UEP w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości

Wykształcenie

2014 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo, "">Kierunki rozwoju innowacji nanotechnologicznych i ich znaczenie gospodarcze", Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2013 - Szkolenie: Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych.

2013 - Szkolenia: w ramach projektu B+R dla Wielkopolski organizowane przez Wielkopolski Związek Pracodawców i Instytut Zachodni w            Poznaniu

2013 - Szkolenia: Menadżer projektów badawczych organizowanego przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie 

2011 - doktor chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii. Specjalność chemia organiczna, spektrometria masowa

2010 -magister chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii


Doświadczenie zawodowe

2019 - profesor UEP, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Instytut Nauk o Jakości, UEP

2017 - profesor nadzwyczajny, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości,  UEP

2009 - adiunkt, Katedra Chemii Produktw Naturalnych,  UEP, Zakres badawczy: fotowoltaika nowej generacji (DSSC) chemia analityczna w materiałach naturalnych

2008 - asystent, Katedra Chemii Produktw Naturalnych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zakres badawczy: fotowoltaika

2008 - Instytut Nanotechnologii, Centrum Naukowe w Karlsruhe (Niemcy), grupa: Jean Marie Lehna (laureat nagrody Nobla w 1987 r. z dziedziny chemii) oraz Marcela Mayora. Zakres badawczy: synteza chemiczna nowych elementów elektroniki molekularnej, nanotechnologia

2001 - asystent, Katedra Chemii Produktów Naturalnych, Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2010 - 2013 -  stypendysta, Helmholtz Gemeinschaft, Niemcy, Karlsruhe Institute of Technology, Instytut Nanotelchnologii

2014 -2015 - stypendysta, DAAD, Niemcy, Karlsruhe Institute of Technology, Instytut Nanotelchnologii


Prowadzone zajęcia

Elementy fizyki i metrologii – wykład, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Elementy fizyki i metrologii – ćwiczenia laboratoryjne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Metody fizykochemiczne w towaroznawstwie – wykład, Towaroznawstwo

Metody fizykochemiczne w towaroznawstwie – ćwiczenia laboratoryjne, Towaroznawstwo

Natural Science – wykład, Product & Process Management,

Natural Science – ćwiczenia lab., Product & Process Management

Technologie odnawialnych źródeł energii, wyklad 

seminaria inżynierskie, magisterskie, doktorskie

 

Obszar badań naukowych

Zainteresowania badawcze obejmują m.in. odnawialne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki. Prowadzone badania dotyczą analizy finansowej oraz projektowania i przygotowania barwników stosowanych do budowy ogniw Gratzela.

Zainteresowania badawcze obejmują również identyfikację nowych struktur chemicznych w produktach naturalnych z zastosowaniem różnych technik spektralnych.

 

Najważniejsze publikacje

Mikołajczyk-Bator, K., Błaszczyk, A., Czyżniejewski, M., Kachlicki, P., 2016, Identification of saponins from sugar beet (Beta vulgaris) by low and high-resolution HPLC–MS/MS, Journal of Chromatography B, 1029-1030, s. 36-47.


Mikołajczyk-Bator, K., Błaszczyk, A., Czyżniejewski, M., Kachlicki, P., 2016, Characterisation and identification of triterpene saponins in the roots of red beets (Beta vulgaris L.) using two HPLC–MS systems, Food Chemistry, 192, s. 979-990


Radzio, A., Błaszczyk, A., Jasiczak, J., 2013, Ecological and rapid control of relevant technological factors of rapeseed oil pressing process, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 2(35), s. 98-105


Błaszczyk, A., Rura, K., Gwiazdowska, D., Jasiczak, J., 2011, Silver nanoparticles as the antimicrobial additive to emulsion paint, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 212, s. 23-28.


Liu, B., Błaszczyk, A., Mayor, M., Wandlowski, T., 2011, Redox-switching in a Viologen-type adlayer: an electrochemical shell-isolated nanoparticle enhanced Raman Spectroscopy study on Au(111)-(1x1) single crystal electrodes, ACS Nano, 5, s. 5662-5672.


Torres, D., Krupke, R., Marquardt, C., Mayor, M., Grunder, S., Błaszczyk, A., 2011, Synthesis and Optical Properties of Molecular Rods Comprising a Central Core-Substituted Naphthalenediimide Chromophore for Carbon Nanotube Junctions, European Journal of Organic Chemistry, 3, s. 478-496.


Marquardt, C., Grunder, S., Błaszczyk, A., Dehm, S., Hennrich, F., Lohneysen, H., Mayor, M., Krupke, R., 2010, Electroluminescence from a single nanotube-molecule-nanotube junction, Nature Nanotechnology, 12, s. 863-867.


Barczewski, M., Walheim, S., Heiler, T., Błaszczyk, A., Mayor, M., Schimmel, T., 2010, High Aspect Ratio Constructive Nanolithography with a Photo-Dimerizable Molecule, Langmuir, 5, s. 3623-3628.


Elbing, M., Błaszczyk, A., Zharnikov, M., Shaporenko, A., Samori, P., Pace, G., Rampi, M., Grave, C., Ferri, V., Mayor, M., von Hänisch, C., 2008, Single component self-assembled monolayers of aromatic azobiphenyl: influence of the packing tightness on the SAM structure and light-induced molecular movements, Advanced Functional Materials, 18, s. 1-13.


Błaszczyk, A., Fischer, M., von Hänisch, C., Mayor, M., 2007, The Synthesis Molecular rods with a transversal push-pull system, European Journal of Organic Chemistry, 16, s. 2630-2642.         


Członkowstwo w komisjach i organizacjach
Rada Wydziału Towaroznawstwa

Senackiej Komisji ds. Badań i Nauki

Przewodniczący wydziałowej komisji ds. pozyskiwania funduszy


bud. A, room 030 A 
tel. 61 856 90 43, 61 639 28 23
dyżur :

e-mail: alfred.blaszczyk@ue.poznan.pl