adiunkt

 

Aktywności:

·         Wykładowca oraz promotor ponad 500 prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych i prac doktorskich

·         Kierownik Międzynarodowego centrum innowacji, Kijów (Ukraina)

·         Wykonawca projektu naukowego № 19BF040-02 „Innowacyjne mechanizmy aktywizacji rozwoju działalności naukowej i technicznej na Ukrainie” w Kijowskim Uniwersytete Narodowym imeni Tarasa Szewczenki

·         Absolwent «Kirkland Research» Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Liderzy Przemian

·         Profesor Katedry ekonomii przedsiębiorstwa

·         Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

·         Doktor nauk fizyko-matematycznych (specjalność 01.01.01 - analiza matematyczna) Instytut Matematyczny Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów (Ukraina)

Naukowiec – problematyka badawcza:

·         Zarządzanie Bezpieczeństwem Ekonomicznym (na poziomie Przedsiębiorstw, Obszarów wiejskich, miejskich specjalnych, a także Państwa)

·         Ocena efektywności pracy

·         Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu

·         Analiza ekonomiczna i matematyczna

·         Technologia Blockchain

·         Statistica, SPSS, MapInfo, Mathсad, Wolfram Mathematica, WinEdt (LaTex)

Autor i współautor ponad 120 publikacji (artykuły i książki):

H-Index = 7

8 artykułów w czasopismach naukowych (Scopus i Web of Science)

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=56619545200

Web of Science

 https://app.webofknowledge.com/author/#/record/13512411

Scholar Google

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=QPO_ LwUAAAAJ & view_op = list_works