Po zakończeniu pierwszego semestru zajęć na Studiach Podyplomowych „Analiza Ekonomiczna i Controlling” wszyscy Słuchacze proszeni są o wypełnienie ankiet dotyczących zapisów na seminarium podyplomowe do dnia  8  lutego  2021 r.

  

Lista prowadzących seminaria:

-         dr hab. Cezary Kochalski, prof. UEP,

-         dr hab. Andrzej Niemiec,

-         dr Jarosław Nowicki,

 

Wzór ankiety seminaryjnej jest zamieszczony  na stronie internetowej Studium w zakładce „Seminaria”

https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/katedra-controllingu-analizy-finansowej-i-wyceny,c2433/seminaria,c2464/

 

Ankiety proszę przesyłać na adres e-mail: sylwia.paluszak@ue.poznan.pl

Wpisując w temacie: SP AEiC wybór seminarium