Zespół Badawczy ds. Zarządzania Organizacjami Non-Profit działa przy Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr od kwietnia 2016 roku.

Powstanie Zespołu było rezultatem współpracy z Fundacją im. Ernsta-Bernda Blümle działającą przy Verbandsmanagement Institut (VMI) na Uniwersytecie we Freiburgu (Szwajcaria), która przekazała środki na jego działalność.


Działalność Zespołu obejmuje:

* prowadzenie badań i działalność publikacyjną związaną z tzw. trzecim sektorem, a także

* współpracę z organizacjami pozarządowymi i

* tworzenie sieci w celu wymiany doświadczeń i transferu wyników badań.


Dotychczas prowadzone przez nas badania obejmowały m.in.

* wybrane aspekty zarządzania i rozwoju różnych typach organizacji,

* orientację przedsiębiorczą przedsiębiorstw społecznych czy

* funkcjonowanie, odporność organizacyjną i realizację potrzeb odbiorów w kontekście pandemii COVID-19.


Nasze dotychczasowe osiągnięcia naukowe obejmują m.in. wydanie dwóch monografii:

* Rozwój organizacji pozarządowych wobec wyzwań współczesności, 2020, CeDeWu, ISBN 978-83-8102-319-1 (red. P. Mikołajczak)

* How to be a Successful Organization? The Challenges of Contemporary NGO, 2020, Wydawnictwo Naukowe FNCE, ISBN 978-83-66264-45-8, (red. P. Mikołajczak, A. Ziomek)

a także licznych artykułów naukowych.


Zorganizowaliśmy także dwie edycje Konkursu na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową w Wielkopolsce i kilka konferencji dla praktyków. Bierzemy udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na zajęcia i współpracujemy z nimi prowadząc badania.


Obecnie członkami Zespołu są:


  • prof. dr hab. Aldona Andrzejczak – Kierownik Zespołu
  • mgr Magdalena Głowacka
  • dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. UEP
  • dr Grzegorz Paluszak (UW)
  • dr Joanna Schmidt – Zastępca Kierownika
  • prof. UPP dr hab. Joanna Wiśniewska-Paluszak
  • dr hab. Agnieszka Ziomek, prof. UEP