Tematyka seminariów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia, na rok akademicki 2020/2021:

stacjonarne:

dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. UEP – „Wyzwania dzisiejszej pracy (praca z domu, praca społeczna) a potrzeby pracowników satysfakcja, zabawa, zaangażowanie ”

dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP – „Homo (no)economicus – seminarium interdyscyplinarne ”

dr Krzysztof Szwarc 
– dla kierunku Ekonomia:  „Statystyczna analiza zjawisk ekonomicznych i społecznych"

– dla kierunku Finanse, Audyt, Inwestycje:  „Statystyczna analiza zjawisk finansowych"


niestacjonarne zaoczne:

dr Krzysztof Szwarc 
– dla kierunku Ekonomia: „Statystyczna analiza zjawisk ekonomicznych i społecznych"

– dla kierunku Finanse, Audyt, Inwestycje: „Statystyczna analiza zjawisk finansowych"