W dniach 11-16 kwietnia 2022r. nasz pracownik dr Artur Jastrzębowski przebywał na stażu dydaktycznym na Česká zemědělská univerzita w Pradze (Republika Czeska) zorganizowanym w ramach programu CEEPUS. Doktor Jastrzębowski prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz nawiązał współpracę z pracownikami Katedry Handlu i Finansów prowadzoną przez prof. Ing. Luboša Smutkę.

Liczymy, że pozyskane kontakty zaowocują współudziałem w  przyszłych projektach badawczych.