Uczymy już od 34 552 dni
Program CIMA na Uczelni

Program CIMA na UEP

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mają szansę na zdobycie w ramach studiów na Kierunku Rachunkowość i finanse biznesu, specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw certyfikatu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) - największej organizacji na świecie zrzeszającej specjalistów z dziedziny zarządzania finansami. Celem wspólnego projektu jest zapewnienie studentom gruntownej wiedzy i praktycznych umiejętności pożądanych dziś na rynku pracy.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w porozumieniu z CIMA wprowadził program kształcenia na Kierunku Rachunkowość i finanse biznesu, realizowany w ramach studiów licencjackich oraz magisterskich, w języku polskim i angielskim.


- „W czasach, w których normą staje się posiadanie dyplomu uczelni wyższej, szczególnego znaczenia nabiera nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Są one nie tylko świadectwem umiejętności kandydata, ale także jego determinacji w dążeniu do celu. Zaniedbania w tym obszarze ograniczają możliwości znalezienia pracy i rozwoju zawodowego” – Jakub Bejnarowicz Head of Central and Eastern Europe CIMA


Podjęcie studiów z partycypacją w CIMA, otwiera także dostęp on-line do specjalnego portalu CIMAconnect i elastycznych technik studiowania (m.in. mindplanning). Portal pozwala także na bezpłatne korzystanie z e-czasopism Insight i Velocity, zawierających aktualny pakiet informacji dla profesjonalnych finansistów. Każdy uczestnik programu ma także możliwość udziału w wydarzeniach i konferencjach organizowanych przez CIMA.

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mają szansę na zdobycie w ramach studiów na Kierunku Rachunkowość i finanse biznesu, specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw certyfikatu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) - największej organizacji na świecie zrzeszającej specjalistów z dziedziny zarządzania finansami. Celem wspólnego projektu jest zapewnienie studentom gruntownej wiedzy i praktycznych umiejętności pożądanych dziś na rynku pracy.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w porozumieniu z CIMA wprowadził program kształcenia na Kierunku Rachunkowość i finanse biznesu, realizowany w ramach studiów licencjackich oraz magisterskich, w języku polskim i angielskim.


- „W czasach, w których normą staje się posiadanie dyplomu uczelni wyższej, szczególnego znaczenia nabiera nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Są one nie tylko świadectwem umiejętności kandydata, ale także jego determinacji w dążeniu do celu. Zaniedbania w tym obszarze ograniczają możliwości znalezienia pracy i rozwoju zawodowego” – Jakub Bejnarowicz Head of Central and Eastern Europe CIMA


Podjęcie studiów z partycypacją w CIMA, otwiera także dostęp on-line do specjalnego portalu CIMAconnect i elastycznych technik studiowania (m.in. mindplanning). Portal pozwala także na bezpłatne korzystanie z e-czasopism Insight i Velocity, zawierających aktualny pakiet informacji dla profesjonalnych finansistów. Każdy uczestnik programu ma także możliwość udziału w wydarzeniach i konferencjach organizowanych przez CIMA.