Uczymy już od 34 750 dni
Zarządzenia Kanclerza

Zarządzenie nr 6/2018

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu