Uczymy już od 34 800 dni
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 20/2020

w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu odbywania posiedzeń i trybu podejmowania uchwał przez Radę Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu