Uczymy już od 35 112 dni
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 20/2020

w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu odbywania posiedzeń i trybu podejmowania uchwał przez Radę Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu