Zarządzenia Rektora dotyczące powołań szkoleń

Zarządzenie nr 9/Szkolenia/2019

w sprawie powołania „Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych” prowadzonego przez Centrum Edukacji Menedżerskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu