Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 19/St.Pod./2019

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć w Zielonej Górze