Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 28/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Analizy rynkowe i strategiczne”