Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 30/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Bankowość i doradztwo finansowe”