Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 4/St.Pod./2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59/St.Pod./2017 Rektora UEP z dnia 28 września 2017 roku o powołaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Finansowanie projektów”