Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 45/St.Pod./2019

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych”