Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 48/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Marketing w praktyce”