Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 54/St.Pod./2017

w sprawie powołanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Zarządzanie sprzedażą"