Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 67/St.Pod./2019

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Marketing w praktyce”