Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 72/St.Pod./2019

w sprawie uruchomienia rekrutacji na STUDIA PODYPLOMOWE „GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – WYCENA NIERUCHOMOŚCI”