Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 76/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na Studia Podyplomowe „Audyt systemów informatycznych”