Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 77/St.Pod./2018

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie”