Strona główna

Nagroda dla dr hab. B.Woźniak-Jęchorek za najlepszą prace naukowo-badawczą


Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przyznali nagrodę Pani dr hab. Beacie Woźniak-Jęchorek za najlepszą prace naukowo-badawczą z obszaru rynku pracy opublikowaną w 2016 roku pt.
"Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne"
Serdecznie gratulujemy