Prace Członków SKN Gospodarki Żywnościowej często otrzymują wyróżnienia i nagrody, a ich autorzy skutecznie ubiegają się o stypendia:

 • Paweł Konopnicki, Składniki i zmienność przychodu odnawialnych źródeł energii w kontekście publicznej pomocy operacyjnej w Polsce - III miejsce w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką napisaną i obronioną w roku akademickim 2017/2018
 • Dawid Dobrowolski - stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego III stopnia w kategorii Student w 2018 r.
 • Krzysztof Knopp - stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego III stopnia w kategorii Student w 2017 r. 
 • Krzysztof Knopp - stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018
 • Krzysztof Knopp - stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego II stopnia w kategorii Student w 2016 r.
 • Bartłomiej GronowskiRozwój społeczno-gospodarczy gmin powiatu poznańskiego w latach 2005-2014. Studium porównawcze - III miejsce w Konkursie na najlepszą pracę magisterską napisaną i obronioną w roku akademickim 2015/2016
 • Klaudia Kalinowska, Etnocentryczne postawy konsumentów na rynku produktów żywnościowych w Polsce - III miejsce w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką napisaną i obronioną w roku akademickim 2015/2016
 • Agnieszka Dziamara, Ewelina Ryszewska, Bartłomiej Gronowski, Jakub Staniszewski - zwycięstwo w debacie oksfordzkiej "Uchodźcy są szansa dla Europy"
 • Magdalena KomurDochody rolniczych gospodarstw domowych na tle gospodarstw pracowniczych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej - wyróżnienie w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką napisaną i obronioną w roku akademickim 2014/2015
 • dziewięcioro członków SKN, zostało wyróżnionych najwyższą kategorią Stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2015/2016
 • Adam OrzechKraje BRICS w świetle uwarunkowań makroekonomicznych w latach 2002-2011 - I miejsce w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką napisaną i obronioną w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014
 • Łukasz Kryszak - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015;
 • Jakub Staniszewski - medal Summa Cum Laude, 2014
 • Jakub Staniszewski – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014;
 • Michał Borychowski, Współzależności pomiędzy rynkiem zbóż i rzepaku w Polsce a produkcją biopaliw płynnych w latach 1996-2010 - I miejsce w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i dyplomową przygotowaną w roku akademickim 2011/2012 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;
 • Jakub Staniszewski, Różnice w wyposażeniu infrastrukturalnym miast i wsi w kontekście dobrobytu społecznego – Wyróżnienie w konkursie na najlepszy referat podczas  Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, „Współczesne problemy nauk ekonomicznych”, SGGW, Warszawa, 2012;
 • Michał Borychowski, Istota, uwarunkowania i przyszłość płatności bezpośrednich w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - III miejsce w konkursie na najlepszy referat podczas V FORUM SKN UEP, 2011;
 • Sylwia Łubek, Wyznaczniki konkurencyjności na rynku owoców i warzyw w skali regionu przed i po integracji z UE na przykładzie województwa mazowieckiego – II nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, edycja 2011;
 • Magdalena Podolska, Determinanty kształtujące ceny dzieł sztuki na przykładzie twórczości wybranych artystów – Wyróżnienie w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i dyplomową przygotowaną w roku akademickim 2008/2009 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;
 • Adam Majchrzak, Ziemia w rolnictwie Polski i państw założycielskich Unii Europejskiej w dekadzie 1998 – 2007; porównanie zasobów i struktur – Wyróżnienie w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i dyplomową przygotowaną w roku akademickim 2008/2009 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;
 • Piotr Szkolnik, Koniunktura na rynku zbóż i mięsa w skali krajowej i światowej. Dynamika i współzależności – I miejsce w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i dyplomową przygotowaną w roku akademickim 2008/2009 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;
 • Marta Śmigla, Rynek mleka w Polsce i Finlandii w świetle doświadczeń Wspólnej Polityki Rolnej. Próba analizy porównawczej – zajęcie III miejsca w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i dyplomową przygotowaną w roku akademickim 2008/2009 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,