Warsztaty - zajęcia prowadzone w szkole przez wykładowcę UEP w liczbie do 2 godzin lekcyjnych.

 

Udział klas w wydarzeniach UEP prowadzonych przez dział promocji, katedry, koła naukowe tj:

- Dni Wydziału Ekonomii (Marzec/Kwiecień). Dla klas specjalne spotkanie a na nim prezentacja oferty WE, spotkanie z absolwentem lub/i studentem Erasmusa.

- Konkurs Finansomania Junior, połączony z warsztatem dla całych klas w szkole oraz spotkaniami dla kół uczniowskich prowadzone przez studentów kół naukowych UEP WE

- konkurs na plakat, pt. „Wabik” 2018 

- Festiwal Nauki http://festiwal.amu.edu.pl/program/ i Targi Pracy.

- Wykłady otwarte [host_url]pl/aktualnosci,c16/kalendarz-wydarzen

- Eventy kół naukowych Wydziału Ekonomii, zachęcamy do śledzenia [host_url]pl/zycie-studenckie,c24/kola-naukowe,c195/ 


Warsztaty na terenie firmy

Udział uczniów (koła uczniowskie lub klasa) w warsztatach prowadzonych na terenie firmy (klub partnera, rada finansów). Partnerzy tego projektu to: firma, koło naukowe, wykładowcy WE. W projekcie: poznanie wnętrza firmy, ciekawa prezentacja, wykonanie ćwiczenia.


Udział UEP w wydarzeniach szkoły (edukacyjnych, kulturalnych, sportowych) – we współpracy z dyrekcją szkoły.