Drugiego marca 2016 roku odbyło się kolejne, trzecie już zebranie, członków SKN Gospodarki Żywnościowej, podczas którego ćwiczyli oni swój ekonomiczny warsztat. Niezwykle ciekawe spotkanie podzielone zostało na cztery części. W pierwszej, Tomasz Szwon i Radosław Stochmal przedstawili w przeglądzie literatury nowinki z obszaru piśmiennictwa naukowego poświęconego gospodarce żywnościowej. Następnie, mgr Łukasz Kryszak wytłumaczył zgromadzonym regresje logistyczną i zaprezentował przykład jej użycia. Studenci przekonali się, że stosowanie tej metody ekonometrycznej tylko pozornie jest trudne i może okazać się bardzo przydatne przy pisaniu prac dyplomowych. Po krótkiej przerwie prezes SKN mgr Jakub Staniszewski przybliżył metody formułowania problemów badawczych i opracowania konspektu artykułu naukowego. Zebrani brali czynny udział w ćwiczeniu przygotowanym przez prowadzącego, podczas którego stworzyli wiele przykładowych tematów publikacji naukowych. W ostatniej części Krzysztof Knopp poprowadził dyskusję dotyczącą tego jak wygląda obecnie obrót ziemią rolniczą i jak może wyglądać po wejściu w życie nowelizacji ustawy. Warsztaty (jak zwykle) były bardzo udane, o czym świadczy wysoka frekwencja oraz fakt, że zakończyły się one ponad godzinę później niż to zaplanowano.