Dnia 12.10.2016 roku odbyło się spotkanie SKN Gospodarki Żywnościowej inaugurujące rok akademicki 2016/17. Podczas zebrania przywitano nowych członków oraz przedstawiono osiągnięcia koła z poprzedniego roku. Prezes mgr Jakub Staniszewski podziękował wszystkim za wspólne lata współpracy oraz za pomoc w współtworzeniu koła naukowego. Poinformował zebranych, że nie będzie kolejny raz kandydował w wyborach do zarządu SKN Gospodarki Żywnościowej. Mgr Jakub Staniszewski wręczył także szczególne podziękowania i upominki członkom zarządu kończącej się kadencji. Powołano następnie komisję wyborczą nad której czele stanął prof. dr hab. Aleksander Grzelak, opiekun SKN Gospodarki Żywnościowej. Nowym prezesem został mgr Łukasz Kryszak, doktorant II roku Wydziału Ekonomi. W skład nowego zarządu wchodzą także: Magdalena Komur, Błażej Goliński, Dawid Dobrowolski, Dawid Pisarski oraz Kamil Skrzypczyński. Mgr Łukasz Kryszak zapoznał zebranych z planami i zadaniami na rok akademicki 2016/17.  
W spotkaniu wziął udział prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Kierownik Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, który przedstawił zebranym informacje dotyczące specjalności oraz koła naukowego. W zebraniu uczestniczyli także pozostali pracownicy Katedry