Doktoranci Katedry zakwalifikowani do grona członków Akademii European Financial Congress 2017


Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Doktorantka Katedry mgr Katarzyna Włosik i Doktorant Katedry mgr Marcin Flotyński pomyślnie przeszli kilkuetapową rekrutację i zostali wybrany na członków Akademii European Financial Congress 2017 koordynowanej przez Gdańską Akademię Bankową. W ramach Akademii mgr Katarzyna Włosik napisała esej pt. "Czy i jak nowe technologie wspierają konkurencyjność gospodarek? Czy i jak mogą wspierać solidarność gospodarczą?", a mgr Marcin Flotyński napisał esej pt. "Czy unii europejskiej grożą kolejne "exity"? Jak ich uniknąć, czy może są jej potrzebne?". Wybrane przez Organizatorów eseje zostaną opublikowane w monografii.
Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana jest do młodych pracowników nauki, studentów i absolwentów z Polski i innych państw Unii Europejskiej. Celem Akademii EFC jest włączenie do debaty osób wyróżniających się osiąganymi wynikami, a również pomysłowością, aktywnością i zaangażowaniem. Akademia ma być realną platformą do debaty o przyszłości gospodarki Polski i UE. Ma zaktywizować i zachęcić młode umysły do wkraczania na ścieżkę profesjonalnego rozwoju. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego kształtowania kariery zawodowej. Buduje świadomość, że rozwijanie indywidualnych kompetencji przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego własnego kraju oraz Europy.

W zainicjowanym w 2011 roku Europejskim Kongresie Finansowym, organizowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z Bankiem Pekao S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, NDI S.A. i PKN Orlen S.A., corocznie udział bierze około 1300 przedstawicieli kadry zarządzającej biznesu, mediów, administracji państwowej, firm konsultingowych, naukowców, polityków, nadzorców i regulatorów.
W ciągu dotychczasowych sześciu edycji Kongresu odbyło kilkaset debat skupiających się głównie w czterech obszarach tematycznych:

- Bezpieczeństwo, stabilność i rozwój rynków finansowych
- Zarządzanie wartością przedsiębiorstw
- Zrównoważony rozwój infrastruktury
- Wyzwania dla rozwoju rynku kapitałowego


Kongres stanowi debatę o dobrych rozwiązaniach dla wspólnego sukcesu Polski i Unii Europejskiej. Jego celem jest również prezentacja polskiego punktu widzenia w międzynarodowych dyskusjach na temat rozwoju i bezpieczeństwa. Szczególnym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Finansowego jest jego praktycystyczny charakter. Poprzez Rekomendacje ogłaszane na zakończenie obrad, Kongres nie tylko identyfikuje najbardziej aktualne wyzwania pojawiające się przed współczesną gospodarką, ale również wskazuje praktyczne rozwiązania w obszarach najważniejszych dla wspólnego rozwoju gospodarki Polski i Unii Europejskiej.

Serdecznie gratulujemy Doktorantom Katedry i życzymy udanej debaty podczas VII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie w dniach 4-7 czerwca 2017 r.