Wykaz seminariów prowadzonych przez pracowników Katedry


1) Seminarium magisterskie – studia stacjonarne II stopnia:

 • Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP - „Zarządzanie finansami i nadzór w sektorze publicznym
 • Dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP – „Inwestycje finansowe. Istota, rynek, efektywność
 • Dr Tomasz Gabrusewicz - "Współczesne wyzwania rachunkowości i sprawozdawczości finansowej"
 • Dr Marcin Wiśniewski – „Finansowanie działalności podmiotów prywatnych i publicznych
 • Dr Michał Łukowski - „Metody ilościowe na rynku kapitałowym
 • Dr Małgorzata Szczyt - „Metody ilościowe analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych

2) Seminaria magisterskie - studia niestacjonarne II stopnia
 • Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP - „Zarządzanie finansami i nadzór w sektorze publicznym

3) Seminarium licencjackie – studia stacjonarne I stopnia

 • Dr Tomasz Gabrusewicz - "Współczesne wyzwania rachunkowości i sprawozdawczości finansowej"
 • Dr Michał Łukowski – „Metody ilościowe na rynku kapitałowym

 • Dr Klaudia Jarno – „Rynki finansowe - instytucje i instrumenty ”

 • Dr Hanna Kołodziejczyk - „Polityka pieniężna, polityka kursowa i integracja walutowa”

 • Dr Piotr Zygmanowski - „Inwestycje i rynki kapitałowe

 • Dr Marcin Flotyński - „Banki, giełdy papierów wartościowych i inwestycje na rynku finansowym

 • Dr Małgorzata Szczyt - „Metody ilościowe analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych


4) Seminaria licencjackie - studia niestacjonarne I stopnia
 • Dr Michał Łukowski - „Metody ilościowe na rynku kapitałowymSeminaria na kierunku Finance

Seminaria licencjackie – studia I stopnia 

 •   Dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP - „Financial investments. Asset management”
 •   Dr Michał Łukowski – „Quantitative Analysis in Financial Markets”
 •   Dr Klaudia Jarno – „Financial markets – institutions and instrumentsSeminaria doktorskie

 • Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP - „Zarządzanie finansami, rynek i system finansowy
 • Dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP - „Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe; Efektywność i zarządzanie portfelem inwestycyjnym; Finanse behawioralne