• Wałbrzych emituje nietypowe obligacje, Wypowiedź opublikowana w artykule Wałbrzych emituje nietypowe obligacje, red. Aleksandra Rogala, w: Puls Biznesu, 16 września 2018
  • Innovative bonds in financing public tasks, referat na konferencji: 1st International Conference on Finance and Economic Policy, Security of financial systems and economic policies in Europe and USA – changes and challenges, Poznań, 26 kwietnia 2017
  • Obligacje społeczne – bonus finansowy tylko za sukces, Wypowiedzi opublikowane w artykule Obligacje społeczne – bonus finansowy tylko za sukces, red. Joanna Pieńczykowska, w: Tygodnik Gazeta Prawna, 19 sierpnia 2016, s. C13-C17
  • Citizens' trust in local self-government on the example of Poland, referat na konferencji Trust in social, economic and financial relations, Słoneczny Brzeg, Bułgaria (Слънчев бряг, България), 8 września 2015 r.
  • Rola salda pierwotnego w stabilizowaniu długu publicznego krajów członkowskich strefy euro w latach 1999-2013,  referat na Konferencji „Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości”, Poznań, 16 kwietnia 2015 r.  (współautor: K. Marchewka-Bartkowiak)
  • Wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego a wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące ich założeń makroekonomicznych, referat na Konferencji Katedr Finansów pt. Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego, Krynica Zdrój, 23 września 2014 r. (sesja posterowa)
  • Nadwyżka operacyjna i dochody ze sprzedaży majątku jako podstawa limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – analiza dynamiczna, referat na Konferencji Katedr Finansów, Sopot, 19 września 2013 r.
  • Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w ocenie zdolności kredytowej gmin w Polsce, Seminarium naukowe Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, Warszawa, 12 kwietnia 2011 r.
  • Ocena zdolności kredytowej gmin w Polsce, Seminarium z ekonometrii finansowej, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Poznań, 25 maja 2007 r.