Celem Studiów jest przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości oraz sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych.