Tematyka seminariów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na rok akademicki 2018/2019:

Stacjonarne:
  • dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. nadzw. UEP – „Satysfakcja, zabawa, zaangażowanie - wyzwania dzisiejszej pracy”
  • dr hab. Piotr Michoń – „Polityka społeczna. Ekonomia szczęścia. Zachowanie człowieka w organizacji”
  • dr Dominik Buttler – „Edukacja i rynek pracy. Podejście ilościowe”
  • dr Dorota Strózik – „Statystyka dla społecznika - statystyczna analiza procesów społecznych i demograficznych"