Materiały dodatkowe do artykułu  "ZZL w ostrych barwach. Bibliometryczna analiza podejść i metod badawczych", którego autorami są: Krzysztof Durczak, Alicja Koperska, Przemysław Piasecki oraz Maciej Ławrynowicz.

Materiały zawierają instrukcję uruchomienia mapy w programie VOSviewer oraz plik mapy i plik sieci.