w konkursie dotyczącym problematyki ubezpieczeń na życie „Zabezpieczamy Przyszłość” organizowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń Open Life, wyróżnienie uzyskała praca licencjacka Patryka Cichego „Zabezpieczenie społeczne w wieku poprodukcyjnym a dywersyfikacja ryzyka emerytalnego”. Promotorem jest dr hab. Krzysztof Łyskawa