Cele i zadania studium: przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiedzy ubezpieczeniowej, umożliwiającej sprawne zarządzanie zakładem ubezpieczeń w nowym rynkowym otoczeniu. Zachodzące w gospodarce przeobrażenia powodują, że znane od wieków i mające bogate tradycje w Polsce ubezpieczenia gospodarcze wymagają zdobywania nowej i doskonalenia posiadanej wiedzy. Sprostanie potrzebom i oczekiwaniom dnia bieżącego wymaga szerokiej wiedzy prawniczej i ekonomicznej o funkcjonowaniu tak ubezpieczeń, jak i przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w gospodarce rynkowej.

Studia Podyplomowe przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem (minimum licencjat), zatrudnionych lub mających zamiar podjąć pracę w zakładach ubezpieczeń oraz innych podmiotach rynku ubezpieczeniowego (np. w Komisji Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), a także dla osób działających w szeroko rozumianym pośrednictwie ubezpieczeniowym (np. agenci i brokerzy ubezpieczeniowi).

Ramowy program przedmiotowy:

 • Wybrane problemy z teorii ubezpieczeń
 • Ubezpieczenia w gospodarce rolnej
 • Marketing ubezpieczeniowy
 • Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym
 • Przestępczość ubezpieczeniowa
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Elementy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Polski i światowy rynek ubezpieczeniowy - stan obecny i tendencje rozwojowe
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Wybrane zagadnienia z reasekuracji
 • Wybrane zagadnienia z rachunkowości ubezpieczeniowej
 • Zarządzanie lokatami ubezpieczeniowymi
 • Analiza finansowa działalności zakładu ubezpieczeń
 • Ubezpieczenia finansowe
 • Standardy ubezpieczeń obowiązujące w Unii Europejskiej
 • Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego
 • Aktuariat ubezpieczeniowy
 • Rachunkowość ubezpieczeniowa
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Wybrane problemy likwidacji szkód
 • Komunikacja marketingowa
 • Nadzór ubezpieczeniowy w systemie ubezpieczeń gospodarczych
 • Wybrane problemy ubezpieczeń wzajemnych
 • Ochrona praw konsumenta usług ubezpieczeniowych
 • Rating ubezpieczeniowy
 • Bancassurance
 • Podstawowe zasady gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń
 • Zastosowanie ubezpieczeń w systemie zabezpieczenia społecznego
 • Seminarium podyplomowe
Egzaminy z pięciu przedmiotów oraz egzamin końcowy, obejmujący obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin: 182

Czas trwania studium: dwa semestry. Program studium realizowany będzie na 11 zjazdach w soboty i niedziele. W trakcie 12 zjazdu odbywa się obrona prac podyplomowych.


Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.


Szczegółowych informacji udziela obsługa Studiów Podyplomowych (tel. 61-856-92-18, e-mail: ubezpieczenia@podyplopmowe.ue.poznan.pl).


Możliwość płatności w ratach.Kierownik :
dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP,
e-mail: jacek.lisowski@ue.poznan.pl

Kontakt:
email: ubezpieczenia@podyplomowe.ue.poznan.pl
telefon: 61-856-92-18


http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.42.html