Wnioski o stypendia dla najlepszych doktorantów należy składać w dziekanacie Wydziału Ekonomii Studiów Doktoranckich pokój 113 w terminie:
do dnia 30.09.2017 r. - doktoranci II, III, IV roku studiów
do dnia 22.10.2017 r. - doktoranci I roku studiów


Stypendium dla najlepszych doktorantów (dotyczy doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)


Stypendium projakościowe (dotyczy tylko doktorantów studiów stacjonarnych)Stypendium doktoranckie (dotyczy tylko doktorantów studiów stacjonarnych)