Wnioski o stypendia należy składać w Dziekanacie Wydziału Ekonomii Studiów Doktoranckich pokój 138 w terminie:
do dnia 30.09.2019 r. 


Stypendium Rektora (dotyczy doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)


Stypendium projakościowe (dotyczy tylko doktorantów studiów stacjonarnych)Stypendium doktoranckie (dotyczy tylko doktorantów studiów stacjonarnych)