W dniach 26.06-4.07.2018 roku Członkowie SKN Gospodarki Żywnościowej pod opieką dr Michała Borychowskiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Niemiec, finansowanym przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) w ramach programu „Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich”. 
W jego trakcie wzięli udział w szeregu następujących spotkań i seminariów w prestiżowych ośrodkach naukowo-badawczych i uniwersytetach, w tym Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien, Humboldt-Universität zu Berlin oraz Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin: 
  • Large-scale agriculture – for profit and society? The (re-)emergence of large scale agriculture: Drivers and determinants. 
  • Large-scale agriculture – for profit and society? Can large-scale agriculture address stakeholder interests? 
  • Large-scale agriculture – for profit and society? Perspectives and challenges for large-scale agriculture. 
  • The German and Polish Tax Systems – Selected Aspects. 
  • Food value chains and food security. 
  • Futures of Agriculture and Food. 
  • European and International Agricultural Policy. 
Podczas seminariów studenci UEP zaprezentowali wyniki prowadzonych w ramach Koła Naukowego oraz seminariów dyplomowych badań i aktywnie uczestniczyli w dyskusjach. W sumie wygłosili 6 referatów, które spotkały się z uznaniem zarówno wśród gospodarzy spotkań – pracowników naukowych wspomnianych instytucji, jak i studentów (niemieckich i zagranicznych). Wyjazd w pełni zrealizował cele naukowe i dydaktyczne oraz pozwolił na wymianę doświadczeń w międzynarodowym środowisku naukowym i akademickim. Jego owocem będzie też kontynuacja współpracy. 
W czasie wolnym grupa miała okazję zwiedzić m.in. Drezno, Lipsk, Dolinę Szprewy, Poczdam oraz Berlin. 
Program „Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich” umożliwia grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązanie i podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdobycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym i społecznym. Odwiedzane instytucje oraz realizowana podczas spotkań tematyka muszą być ściśle powiązane z kierunkiem studiów i specjalnością uczestników podróży.
Michał Borychowski