Sąd Konkursowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

 na najlepszy podręcznik akademicki

z dziedziny ekonomii ( wydany w latach 2004-2007 )

przyznał  nagrodę II stopnia

prof. dr hab. Tomaszowi Rynarzewskiemu

i  prof. dr hab. Annie Zielińskiej - Głębockiej

za książkę :Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego"

wydaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.