Wyróżnienie w  9. edycji prestiżowego konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie obronione na poznańskich uczelniach uzyskała absolwentka Wydz. Gospodarki Międzynarodowej mgr Katarzyna Mroczek (a obecnie słuchaczka studiów III stopnia), za pracę napisaną pod kierunkiem Prof. dr. hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP pt. "Regionalny System Innowacji jako determinanta konkurencyjności regionalnej na przykładzie hiszpańskiego Systemu MadrimasD oraz regionu Wielkopolski".