Informacje ogólne

Katedra Europeistyki kierowana przez Panią prof. dr hab. Ewę Małuszyńską koordynuje specjalność Studia europejskie oraz Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie, usytuowane na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Większość działań podejmowanych dzisiaj w biznesie, polityce, administracji, mediach, edukacji czy kulturze wymaga uwzględnienia kontekstu międzynarodowego, a w sytuacji Polski w szczególności kontekstu europejskiego. Studia na tych specjalnościach dają wiedzę o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej instytucji, państwach do niej należących oraz przedsiębiorstw działających na wspólnym rynku UE. Zapoznają też studentów ze współczesnym środowiskiem międzynarodowym, koncentrując się zwłaszcza na wiedzy i umiejętnościach niezbędnych na europejskim rynku pracy. Studiowanie na tych specjalnościach ułatwia bogaty i aktualny księgozbiór Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Biblioteki Centrum Dokumentacji i Badań Europejskich. Studenci Studiów Europejskich mają możliwość odbywania części studiów za granicą, m.in. na uniwersytetach europejskich, w USA i Kanadzie.