1. prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP - prowadzone przedmioty:

 2. prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. UEP - prowadzone przedmioty:

  • Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
  • Ekonomia Międzynarodowa
  • Polityka Gospodarcza Krajów i Wspólnot Europejskich
  • Seminarium Magisterskie "Gospodarcze Aspekty Integracji Europejskiej"
  • Seminarium Magisterskie "Globalizacja i integracja a konkurencyjność gospodarek narodowych"
 3. dr hab. Barbara Jankowska, prof. nadzw. UEP - prowadzone przedmioty:

  • Strategia przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym – wykłady 
  • Konkurencyjność międzynarodowa a polityka gospodarcza – wykłady
  • Kooperacja w biznesie międzynarodowym
  • International Strategic Business Analysis – wykłady
  • International Competitiveness and Economic Policy - wykłady
  • Handel międzynarodowy - wykłady
  • Międzynarodowe transakcje gospodarcze - wykłady
  • Przygotowanie i realizacja transakcji w handlu zagranicznym - wykłady z elementami ćwiczeń
  • Ocena atrakcyjności rynków zagranicznych - wykłady z elementami ćwiczeń
  • Seminarium dyplomowe: Międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw oraz branż (strategie, uwarunkowania)
 4. prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, prof. nadzw. UEP - prowadzone przedmioty:

 5. Business management simulation game

 6. Przedsiębiorczość międzynarodowa

 • dr hab. Jan Polowczyk - prowadzone przedmioty:
 • Kooperacja w biznesie międzynarodowym
 • Konkurencyjność międzynarodowa a polityka gospodarcza
 • Cooperation in international business
 • International competitiveness
 • dr Maciej Pietrzykowski - prowadzone przedmioty:
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
 • Zarządzanie projektem w biznesie międzynarodowym
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Project development and management
 • dr Anna Matysek-Jędrych - prowadzone przedmioty:
 • Applied Banking - wykłady
 • Applied Banking II - wykłady
 • Globalizacja i regionalizacja - wykłady i ćwiczenia
 • Globalization & regionalization - ćwiczenia
 • Successful Strategies of Companies on CEECs Markets - wykłady
 • Crisis Management - wykłady
 • Seminarium dyplomowe Instytucje i rynki w dobie globalizacji [Firmy, sektory, rynki, państwa na rynku globalnym (strategia, polityka, uwarunkowania rozwoju)]
 • dr Marlena Dzikowska - prowadzone przedmioty:
 • Strategia przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym (ćwiczenia),
 • International Strategic Business Analysis (ćwiczenia),
 • Podstawy zarządzania (ćwiczenia).
 • dr Katarzyna Mroczek-Dąbrowska - prowadzone przedmioty:
 • Strategia przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym
 • Konkurencyjność międzynarodowa
 • dr Piotr Trąpczyński - prowadzone przedmioty:
 • Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym – ćwiczenia (studia dzienne i zaoczne)
 • mgr Agata Więcek-Starczyńska - prowadzone przedmioty:
 • Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej
 • mgr Adam Staliński - prowadzone przedmioty:
 1. Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym – ćwiczenia
 2. mgr Agnieszka Pawlak - prowadzone przedmioty:

  • Podstawy zarządzania