Sekretariat Międzykatedralny
ul. Powstańców Wlkp 16
61-895 Poznań
pokój 620a Altum  

Sekretariat przyjmuje w dniach:

  • poniedziałek- piątek godz. 8.00- 15.00
tel. (0-61) 854-33-12 / 33-15
fax 0 61 854 34 24
www.kkm.ue.poznan.pl
email: kkm@ue.poznan.pl

adres do korespondencji:
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań