STUDIA PODYPLOMOWE LOGISTYKA W PRZEMYŚLE 4.0.

I edycja

Organizator:
Katedra Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw
na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierownik
dr hab. Anna Łupicka
email: anna.lupicka@ue.poznan.pl

Studia podyplomowe Logistyka w przemyśle 4.0.  to specjalistyczny program studiów wychodzący naprzeciw dynamicznemu rozwojowi Przemysłu 4.0, który jest rezultatem niektórych procesów, np. internacjonalizacji, rozwoju technologii informacyjnych, automatyzacji procesów produkcyjnych a także nadmiernej konkurencji. Obecnie w wielu przedsiębiorstwach coraz powszechniejsza staje się integracja planowania produkcji z logistyką. Zapotrzebowanie na specjalne umiejętności będzie powodowało przesunięcia miejsc pracy w ramach Przemysłu 4.0. Współczesne  środowisko produkcyjno- logistyczne będzie wymagało wykwalifikowanej kadry kierowniczej i pracowników produkcyjno-logistycznych z doświadczeniem w pracy z nowymi materiałami, maszynami, a zwłaszcza informacjami. Studia dedykowane są osobom chcącym zdobyć wiedzę potrzebną do sprawnego zarządzania procesami logistycznymi i planowaniem produkcji oraz kompetencje niezbędne  każdemu pracownikowi nowoczesnej firmy w przemyśle 4.0. Atutem studiów  jest również możliwość praktycznego poznania w laboratoriach komputerowych używanych obecnie przez wiodące przedsiębiorstwa programów prognozowania popytu czy przepływu materiałów w procesie produkcji (Qlik Sense, Flexsim, Goldratt). Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, posiadającą doświadczenie w praktyce gospodarczej zdobywanej w takich firmach jak VW Poznań, Beiersdorf, Jeronimo Martin.

·          Celem SP jest przygotowanie słuchaczy  do praktycznego stosowania metod prognozowania popytu;

·         Praktyczne poznanie i rozumienie mechanizmów tworzenia prognoz

·         Poznanie sposobów optymalizacji przepływu materiałów w magazynie w celu zwiększenia wydajności operacji magazynowych;

·         Przekazanie praktycznej wiedzy na temat metod wspomagających zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie;

·         Poznanie sposobów identyfikacji wąskich gardeł, nieprawidłowości oraz optymalizacja procesów w celu zwiększenia ich wydajności;

·         Poznanie sposobów oceny efektywności procesów;

·         Umiejętność planowania produkcji;

·         Nabycie praktycznych umiejętności mapowania i modelowania procesów;

·         Analiza procesów przy pomocy wybranych technik i programów informatycznych;

Poznanie skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem holistycznym w logistyce i łańcuchach dostaw.

Studia kierowane są do:

  1. menedżerów, analityków i planistów łańcuchów dostaw,
  2. specjalistów poszczególnych obszarów logistyki w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw, zarządzających:
  • zaopatrzeniem ,produkcją, dystrybucją, relacjami z klientami,
  •  magazynowaniem i przepływem materiałów, 
  • transportem, spedycją,
  • kooperacją z partnerami biznesowymi  w łańcuchach dostaw,
  •  procesem zawierania umów handlowych,
a także chcących pogłębić swoje kompetencje zawodowe o umiejętność kierowania zespołem w obszarze logistyki i łańcuchów dostaw.
Rekrutacja trwa do 27 września br.