Dziekanat Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznejinformuje, że


od 16 marca 2017 r.


można przedłużać legitymacje studenckie.

 

Prosimy starostów grup o dostarczenie legitymacji do Dziekanatu wraz z listą imienną studentów.

 

 

Warunkiem przedłużenia legitymacji studenckiej jest:

- zaliczenie semestru lub zgoda Dziekana na przedłużenie sesji egzaminacyjnej

- odebranie podpisanej umowy lub aneksu o warunkach odpłatności za studia

 

 

Poznań, 10.03.2017 r.