Przedmioty do wyboru zatwierdzone do uruchomienia dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia
kierunek: Informatyka i ekonometria

Przedmioty do wyboru - lista

Jeżeli wskazane zostały przedmioty, których nie ma na liście, należy zgłosić się w przyszłym tygodniu od 7 do 10 grudnia br. w Dziekanacie i zmodyfikować deklarację ze wstępnie wybranymi przedmiotami, zaznaczając inny przedmiot z listy.

Obok każdego przedmiotu umieszczona jest informacja, czy są na nim jeszcze wolne miejsca.
"TAK" oznacza, że może się jeszcze dopisać dowolna liczba osób, konkretna liczba wolnych miejsc dotyczy wykładów prowadzonych w laboratoriach.

Uwaga: Przedmioty z adnotacją "warunkowo" zostaną uruchomione pod warunkiem, że po modyfikacjach deklaracji wybiorą je co najmniej 24 osoby.

Po ustaleniu ostatecznej listy wybranych przedmiotów należy pobrać na stronie internetowej WIGE i wypełnić w DWÓCH EGZEMPLARZACH ścieżki studiów.

Podpisane przez Promotora ścieżki należy złożyć w terminiedo 15 grudnia br. w Dziekanacie.

Prodziekan Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP